REGULAMIN AMATORSKIEGO POΜWU RYB

WARSZAWA 1998

WST襾

Regulamin Amatorskiego Po這wu Ryb. zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotycz帷ych zasad uprawiania w璠karstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.

Postanowienia Regulaminu obowi您uj wszystkich w璠kuj帷ych w wodach b璠帷ych w u篡tkowaniu Polskiego Zwizku W璠karskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Zwi您ku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Na 這wiskach specjalnych PZW mog obowi您ywa odr瑿ne regulaminy.

W wodach PZW zabrania si po這wu ryb kusz.

PRAWA  W犵KUJ。EGO W   WODACH  PZW

§1.

1. Ka盥y w璠karz zarówno cz這nek PZW. jak i osoba nie zrzeszona obywatel polski oraz cudzoziemiec, posiadaj帷y kart w璠karsk, po op豉ceniu stosownych sk豉dek, ma prawo do w璠kowania w wodach u篡tkowanych przez PZW, zgodnie z zasadami uj皻ymi w niniejszym Regulaminie.

2. Kart w璠karsk mo瞠 otrzyma osoba, która uko鎍zy豉 14 lat i spe軟ia wymogi ustawy o rybactwie 鈔ódl康owym.

3. Z obowi您ku posiadania karty w璠karskiej s zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywaj帷y w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego w璠kowania ma w璠karz, który uko鎍zy 14 lat, z tym, 瞠 m這dzie篡 do 16 lat nie zezwala si na w璠kowanie w porze nocnej bez opieki osoby pe軟oletniej.

5. Cz這nek PZW do 14 lat mo瞠 w璠kowa w ramach w豉snego 這wiska, zgodnie z limitem ilo軼iowym i wagowym, wy陰cznie pod opiek osoby pe軟oletniej posiadaj帷ej uprawnienia do w璠kowania.

6. W ramach uprawnie i dziennego limitu po這wu ryb swojego opiekuna cz這nek uczestnik do 14 lat mo瞠 這wi metod spinningow lub muchow.

Przekazanie uprawnie wyklucza w璠kowanie opiekuna.

7. W ramach stanowiska i dziennego limitu po這wu ryb swojego opiekuna, mog w璠kowa dwie osoby w wieku do 14 lat, ka盥a na jedn w璠k. M這dzie ta ma prawo 這wi wy陰cznie ryby spokojnego 瞠ru.Udost瘼nienie stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza w璠kowanie opiekuna.

8. Dopuszcza si w璠kowanie grup m這dzie篡 zorganizowanej. Ka盥y cz這nek grupy ma prawo 這wi wy陰cznie ryby spokojnego 瞠ru, z zachowaniem uprawnie do w豉snego stanowiska i dziennego limitu po這wu przys逝guj帷ego cz這nkowi PZW.

9. Posiadaczowi odznaki " Wzorowy W璠karz PZW - Cz這nek Uczestnik", który nie uko鎍zy 14 lat przys逝guj uprawnienia do w璠kowania na równi z cz這nkiem PZW. z zastrze瞠niem pkt.5.

10. W璠karz ma prawo do swobodnego dost瘼u do wody, a tak瞠 do przybijania i cumowania do brzegu sprz皻u p造waj帷ego, je郵i lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowi inaczej.

11. Cz這nek PZW mo瞠 wspó軛a鹵onkowi posiadaj帷emu kart w璠karsk udost瘼ni jedn ze swoich w璠ek do w璠kowania w granicach przys逝gujcego mu stanowiska i limitu po這wu, bez konieczno軼i uiszczania przez wspó軛a鹵onka sk豉dki cz這nkowskiej oraz sk豉dki na ochron i zagospodarowanie wód. Powy窺ze ma wy陰cznie zastosowanie przy w璠kowaniu dopuszczaj帷ym 這wienie na dwie w璠ki.

OBOWI╴KI W犵KUJ。EGO W WODACH PZW

§2.

1. W czasie w璠kowania w璠karz musi mie przy sobie: kart w璠karsk, legitymacj PZW z potwierdzeniem uiszczenia nale積ych sk豉dek lub wa積e zezwolenie uprawniaj帷e do w璠kowania na danym 這wisku.

2. 2. Przed przyst徙ieniem do w璠kowania ka盥y w璠karz zobowi您any jest do ustalenia do kogo nale篡 wybrane przez niego 這wisko i czy nie obowi您uj na nim specjalne ograniczenia, inne ni zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na 這wisku pierwsze雟two ma ten w璠karz. który przyby na nie wcze郾iej. Przy zajmowaniu stanowisk w璠kuj帷y powinni zachowa mi璠zy sob od powi璠nie odst瘼y, okre郵one w dalszej cz窷ci Regulaminu. Odst瘼y te mog by zmniejszone tylko za zgod w璠karza, który wcze郾iej zaj掖 dane sta­nowisko.

4. W czasie w璠kowania w璠ki musz by pod sta造m nadzorem ich w豉軼iciela. Przed opuszczeniem stanowiska w璠ki nale篡 wyj望 z wody.

5. W璠karz zobowi您any jest posiada przyrz康 do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka nale篡 uwalnia z zachowaniem maksymalnej ostro積o軼i.

6. W璠karz po zako鎍zeniu w璠kowania zobowi您any jest dok豉dnie wysprz徠a stanowisko.

7. Obowi您kiem w璠karza jest opuszczenie 這wiska, je郵i rozgrywane maj by na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiada pisemne zezwolenie uprawnionego do gospodarowania na tym 這wisku.

8. W przypadku zauwa瞠nia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. 郾i皻e ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, w璠karz ma obowi您ek natychmiast zawiadomi o tym zarz康 najbli窺zego ko豉 lub okr璕u PZW, policj albo najbli窺zy organ administracji pa雟twowej.

9. Je瞠li w璠karz z這wi ryb oznakowan i zabiera j. ma obowi您ek przes豉 do zarz康u okr璕u PZW. na którego terenie zosta豉 ona z這wiona, znaczek i kilka 逝sek wyj皻ych powy瞠j linii bocznej ryby. podaj帷 równocze郾ie jej gatunek. d逝go嗆 i ci篹ar oraz miejsce, dat i godzin po這wu.

ZASADY W犵KOWANIA

1.W璠ka

W璠ka sk豉da si z w璠ziska o d逝go軼i co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zako鎍zona haczykiem albo sztuczn przyn皻 wyposa穎n najwy瞠j w trzy haczyki b康 zako鎍zona dwoma sztucznymi muchami. Haczyk nie mo瞠 mie wi璚ej ni trzy ostrza, które nie wykra­czaj poza obwód ko豉 o 鈔ednicy. 

2.Przyn皻y

a/Jako przyn皻y mog by stosowane:

- przyn皻y naturalne: zwierz璚e i ro郵inne,

- przyn皻y sztuczne.

b/Zabrania si stosowania jako przyn皻 / zan皻 / zwierz徠 i ro郵in chronionych oraz ikry rybiej.

c/Przyn皻y naturalne zwierz璚e to organizmy 篡we lub martwe, a tak瞠 ich cz窷ci. W przypadku stosowania jako przyn皻 篡wych lub martwych ryb mog by u篡te tylko ryby wymiarowe i ryby, które nie s obj皻e wymiarem ochronnym.

d/Przyn皻y naturalne ro郵inne to ro郵iny. ich cz窷ci oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przyn皻 tych umownie zalicza si te sery.

e/Przyn皻y sztuczne to grupa przyn皻 wykonanych z ró積ych materiaów naturalnych lub sztucznych. Przyn皻 te mog by uzbrojone najwy瞠j w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie wi瘯szym ni szeroko嗆 przyn皻y sztucznej / z tolerancj do 2 mm /.

f/ Sztuczne muchy to grupa przyn皻 sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami. z dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiaów.

3.W璠kowanie

3.1.W wodach u篡tkowanych przez PZW w璠karz mo瞠 這wi z brzegu przez ca陰 dob z wyj徠kiem wód krainy pstr庵a i lipienia/ wymienionych w odr瑿nym informatorze PZW/, gdzie wolno w璠kowa tylko w porze dziennej, tj. od 鈍itu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem s這鎍a i 1 godz. po zachodzie s這鎍a /.

3.2.Nie wolno 這wi ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, zimowiska, mateczniki oraz w obr瑿ach ochronnych i hodowlanych, przechowywa i zabiera ryb poni瞠j ich wymiaru ochronnego.

3.3.W璠karz ma obowi您ek przestrze­gania limitów dziennych po這wów.

3.4.Ponadto w璠karzowi nie wolno: a/ sprzedawa z這wionych ryb, b/ rozdawa z這wionych ryb na terenie 這wiska,

c/ 這wi ryb w odleg這軼i mniejszej ni 50 m od: jazów, 郵uz, tam, zapór, przep豉wek oraz innych urz康ze s逝膨cych do pi皻rzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych s逝膨cych regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski.

d/這wi ryb w odleg這軼i mniejszej ni 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narz璠zi po這wu,

e/這wi ryb przez podnoszenie i opuszczanie przyn皻y w sposób ci庵造, z wyj徠kiem 這wienia ryb pod lodem.

f/這wi metod tzw." szarpaka ",

g/budowa pomostów i stanowisk w璠karskich bez zgody u篡tkownika wody,

h/pos逝giwa si sprz皻em p造waj帷ym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,

i/這wi ryb ze sprz皻u p造waj帷ego w porze nocnej /od zmierzchu do 鈍itu /w je­ziorach i zbiornikach zaporowych, z wyj徠kiem okresu od l czerwca do 30 wrze郾ia,

j/stosowa sztucznego 鈍iat豉, s逝膨cego lokalizowaniu b康 zwabianiu ryb na stanowisko,

k/kotwiczy 這dzi na oznakowanych torach 瞠glugi wodnej. l/w璠kowa z mostów. l/obcina gów rybom przed zako鎍zeniem w璠kowania.

3.5.Z這wione ryby mo積a przechowywa w stanie 篡wym wy陰cznie w siatkach wykonanych z mi瘯kich nici rozpi皻ych na sztywnych obr璚zach. Ka盥y w璠karz musi przechowywa osobno z這wione przez siebie ryby, z tym 瞠 zabrania si przechowywania 篡wych ryb d逝瞠j ni 24h.

3.6.Z這wione ryby niewymiarowe lub b璠帷e pod ochron musz by bezwzgl璠nie z ostro積o軼i wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szans prze篡cia.

3.7.Z這wione ryby nieprawid這wo, tzn. zahaczone poza obr瑿em g這wy lub z這wion na p皻l linki nale篡 równie wypu軼i.

3.8.W czasie po這wu ryb na przyn皻y naturalne zabrania si równoczesnego 這­wienia metodami spinningow lub mu -chowa.

ΜWIENIE RYB SPOKOJNEGO 浩RU

§4

1. Ryby spokojnego 瞠ru na przyn皻y naturalne mo積a równocze郾ie 這wi na 2 w璠ki. Zaleca si stosowanie obci捫e zestawów wykonanych z materiaów nietoksycznych.

2.U篡tkownik wody mo瞠 okre郵i dopuszczaln ilo嗆 zan皻 w danym 這wisku.

3.W璠karz 這wi帷y ryby na przyn皻y naturalne, zobowi您any jest do zachowania nast瘼uj帷ych minimalnych odst瘼ów od innych w璠kuj帷ych:

a/這wi帷 z brzegu 10 m

b/przy 這wieniu z 這dzi 25 m

ΜWIENIE RYB DRAPIE烤YCH

§5

1.Ryby drapie積e na przyn皻y naturalne mo積a równocze郾ie 這wi na 2 w璠ki.

2.υwi帷 ryby metod spinningow i trollingow wolno u篡wa1 w璠ki uzbrojonej w 1 przyn皻 sztuczn.

3.υwi帷 ryby drapie積e na przyn皻y sztuczne lub sztuczn much obowi您uje zachowanie nast瘼uj帷ych odleg這軼i pomi璠zy w璠kuj帷ymi:

a/ 這wi帷 z brzegu 30m
b/ przy 這wieniu z 這dzi i brodzeniu 50m

4.Do po這wu ryb na przyn皻 mo積a u篡wa siatki o powierzchni nie wi瘯szej ni 1 mkw. Oczka siatki nie mog by mniejsze ni 5 mm x 5 mm.

ΜWIENIE RYB ΜSOSIOWATYCH I LIPIENI

§6

1.Ryby 這sosiowate i lipienie mog by 這wione wy陰cznie na przyn皻y sztuczne.

2.Ryby 這sosiowate i lipienie z這wione w wodach PZW na przyn皻 naturaln musz by bezwzgl璠nie wypuszczane do wody.

Zasada ta odnosi si równie do ryb z這wionych w wodach nizinnych.

3.Przy 這wieniu ryb 這sosiowatych metod spinningow i trollingow obowi您uj te same zasady, jak przy 這wieniu ryb drapie積ych.

4.Przy 這wieniu metod muchow obowi您kiem w璠karza jest przestrzeganie nast瘼uj帷ych zasad:

a/ w璠ka stosowana w metodzie muchowej musi by wyposa穎na w sznur muchowy i ko這wrotek o szpuli ruchomej.

砰趾 wolno stosowa wy陰cznie do wi您ania przyponów. których d逝go嗆 nie mo瞠 przekroczy dwukrotnej d逝go軼i u篡wanego w璠ziska.

b/nie wolno stosowa wi璚ej ni 2 sztucznych much na jednej w璠ce,

c/nie wolno stosowa dodatkowego zewn皻rznego obci捫enia linki lub przyponu.

Dopuszczalne jest stosowanie tzw. lead core.

d/ w wodach krainy ryb 這sosiowatych i lipienia, w których dopuszcza si 這wienie na przyn皻y ro郵inne wolno obci捫a wy陰cznie zestaw z przyn皻 ro郵inn. Zabrania si dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczn much.

e/ przy 這wieniu w wodach ryb 這sosiowatych i lipienia wolno pos逝giwa si tylko jedn w璠k,

f/ z這wione ryby 這sosiowate i lipienie przeznaczone do zabrania nale篡 u鄉ierci natychmiast po z這wieniu.

i/ przy 這wieniu ryb 這sosiowatych i lipieni w wodach udost瘼nionych tylko do 這wienia na sztuczn much, zakazuje si stosowania kuli wodnej, a tak瞠 innych zast瘼uj帷ych j przedmiotów / np. sp豉wik/.

ΜWIENIE RYB POD LODEM

§7

1.W璠karz 這wi帷y ryby pod lodem mo瞠 u篡wa tylko 1j w璠ki.

2.Jako przyn皻y nie wolno stosowa 篡wej i martwej ryby.

3.υwi帷 ryby pod lodem nale篡 wykonywa otwory o 鈔ednicy nie wi瘯szej ni 20 cm. Mi璠zy otworami nale篡 zachowa odleg這嗆 nie mniejsz ni l m.

4.W璠kuj帷y na lodzie powinni zachowa pomi璠zy sob odleg這軼i co nam niej 10 m.

5.Zabrania si 這wienia ryb pod lodem w porze nocnej, tj. od zmierzchu do 鈍itu.

6.Ryby z這wione pod lodem przeznaczone do zabrania musz by u鄉iercone bezpo鈔ednio po z這wieniu.

OCHRONA RYB

§8

1.Wymiar ochronny ryby stanowi d逝go嗆 od pocz徠ku g這wy do najdalszego kra鎍a p貫twy ogonowej.

2.Obowi您uj nast瘼uj帷e wymiary ochronne ryb:

- bole

do 40 cm

- brzanka

do 20 cm

- brzana

do 40 cm

- certa

do 30 cm

- g這wacica

do 70 cm

-jaz

do 25 cm

-jelec

do15 cm

- karp

do 30 cm

- kle

do 25 cm

- lin

do 25 cm

- lipie

do 30 cm

- 這so

do 50 cm

w uj軼iach rzek do Morza Ba速yckiego oraz rzekach Drw璚a, Drawa i Wis豉 od W這c豉wka do uj軼ia. W pozosta造ch wodach poów 這sosia jest zabroniony. . pstr庵 potokowy:

a/w rzece Wi郵e i jej dop造wach do uj軼ia rzeki San i w dop造wach rzeki Odry do uj軼ia rzeki  Bystrzycy do 25 cm

b/ w pozosta造ch wodach do 30 cm

- rozpiór

do 25 cm

- sandacz

do 45 cm

- sieja

do 35 cm

- sielawa

do 18 cm

- sum

do 70 cm

- szczupak

do 45 cm

- 鈍inka

do 25 cm

- tro

do 40 cm

- tro jeziorowa

do 50 cm

- w璕orz

do 45 cm

- wzdr璕a

do 15 cm

3.Ustala si nast瘼uj帷e okresy ochronne ryb:

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca

a/ w rzekach Odrze i Wi郵e od 1 stycznia do 31 maja

b/ w pozosta造ch rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca

- g這wacica od 1 marca do 31 maja

- lipie od 1 marca do 31 maja

- 這so od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach do uj軼ia rzeki San oraz w dop造wach rzeki Odry do uj軼ia rzeki

Bystrzycy od 1 wrze郾ia do 31 stycznia

b/ w pozosta造ch wodach

od 1 wrze郾ia do 31 grudnia

- mi皻us od 1 grudnia do ko鎍a lutego

- peluga od 15 pa寮ziernika do 31 grudnia

- sieja od 15 pa寮ziernika do 31 gru­dnia

- sielawa od 15 pa寮ziernika do 31 gru­dnia

- sandacz od 1 marca do 31 maja

- sum:

a/ w rzece Odrze

od 1 stycznia do 15 maja b/ w pozosta造ch wodach

od 1stycznia do 30 czerwca

- szczupak od 1 marca do 30 kwietnia, z wyj徠kiem wód krainy pstr庵a i lipienia / wymienionych w odr瑿nym infor­matorze PZW /.

- tro:

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach powy瞠j zapory na rzece Wi郵e we W這­c豉wku - w ci庵u ca貫go roku b/w przyuj軼iowym odcinku rzeki Wis造 /od 935 do 940 km /

od l lipca do 31 sierpnia i od 1 grudnia do 15 stycznia, a w pozosta造m okresie w pi徠ki, soboty i niedziele.

od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia

- tro jeziorowa

od 1 wrze郾ia do 31 stycznia ponadto: leszcz

od 10 kwietnia do 20 czerwca w jeziorze Dru積o i wodach 陰cz帷ych to jezioro z Zalewem Wi郵anym.

4.Je瞠li pierwszy lub ostatni dzie okresu ochronnego dla okre郵onego gatunku ryb przypada w dzie ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzie.

5.Zakazowi po這wów w璠karskich podlegaj nast瘼uj帷e gatunki ryb prawnie chronionych:

- alosa.

- babka ma豉.

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik.

- g這wacz pr璕op貫twy.

- iglicznia.

-jesiotr zachodni,

- kie豚 bia這p貫twy,

- kie豚 Kesslera.

- koza.

- koza z這tawa.

- kur rogacz.

- 這so - poza obszarem Morza Ba速yckiego, wód przymorskich, uj嗆 rzecznych do Morza Ba速yckiego oraz rzek: Drw璚y. Drawy i Wis造 od W這c豉wka do uj軼ia.

- parposz

- piekielnica

- piskorz

- pocierniec

- ró瘸nka

- strzeble - wszystkie gatunki

- 郵iz

6.Rak b這tny i rak szlachetny nie mog by przedmiotem amatorskiego po這wu.

7.Wprowadza si nast瘼uj帷e limity ilo軼iowe ryb do zabrania z 這wiska:

7.1.W ci庵u tygodnia :

- g這wacica l szt

7.2. W ci庵u doby :

- sum l szt

- tro jeziorowa, tro i 這so / 陰cznie / 2 szt.

- bole. karp. lipie, pstr庵 potokowy, amur bia造, sandacz, szczupak, brzana   / 陰cznie / 3 szt.

- pstr庵 t璚zowy i pstr庵 廝ódlany / 陰cznie / 4 szt

- sieja, w璕orz, lin / 陰cznie / 4 szt

- 鈍inka, certa / 陰cznie / 5 szt

- jaz. kle / 陰cznie /l0 szt

- leszcz / 陰cznie /l0 szt

ㄠczna ilo嗆 z這wionych i zabranych z 這wiska ryb wymienionych gatunków nie mo瞠 przekroczy 10 szt. w ci庵u doby. Nie obowi您uje limit ilo軼iowy szczupaka 這wionego w wodach krainy ryb 這sosiowatych i lipienia.

8.Dopuszcza si zabranie z 這wiska ryb innych gatunków nie wymienionych wy瞠j, w ilo軼iach nie przekraczaj帷ych 5 kg w ci庵u doby

9.Limity nie dotycz kr徙ia

10.υwienie ryb podczas zawodów w璠karskich reguluj odr瑿ne przepisy zawarte w " Zasadach Organizacji Sportu W璠karskiego "

ODPOWIEDZIALNO汎 W犵KUJ。EGO

§9

1.W璠karz 這wi帷y ryby ma bezwzgl璠ny obowi您ek podda si kontroli prowadzonej przez:

a/Pa雟twow Stra Ryback,

b/Policj.

c/Spo貫czn Stra Ryback PZW,

d/Stra Ochrony Mienia PZW,

e/Stra Ochrony Przyrody,

f/Pa雟twow Stra υwieck,

g/Stra Le郾.

h/ Stra Parków Narodowych i Krajobrazowych.

2.Na 膨danie kontroluj帷ych w璠karz ma obowi您ek: okaza dokumenty, sprz皻 w璠karski, z這wione ryby i przyn皻y.

3.Naruszenie niniejszego Regulaminu przez w璠karza poci庵a za sob konse­kwencje wynikaj帷e z ustawy o rybactwie 鈔ódl康owym i Statutu PZW.

4.Osobie niezrzeszonej w PZW, uprawniony do kontroli mo瞠, w zale積o軼i od wykroczenia, zwróci uwag z wpisaniem jej do zezwolenia lub zezwolenie zatrzyma i niezw這cznie przekaza je wystawcy.

GÓWNY  PZW